От никъде до някъде - Банско

Сгушен в подножието на Пирин планина, град Банско е притегателна сила за българи и чужденци. Тук е съхранено равновесието между екология, флора, фауна и национален колорит, в съчетание със самобитен фолклор и старобългарска архитектура. В курортното зимно градче живеят около 8 500 души.  Над 500 от жителите на града са роми. Подобно на своите събратя от другите градове на България, те имат идентични проблеми – липса на канализация, асфалтирани пътища, ограничен достъп до услуги, дискриминация. През 2006 г. за първи път ги посетиха Лилия Макавеева и Милена Илиев. Лилия е изпълнителен директор на Асоциация „Интегро”, а Милена тъкмо започваше работа като координатор в същата организация и това бе част от нейното обучение.
„Първите 3 часа само ни се оплакваха – описваха най-различни проблеми. Липса на достатъчно жилища за семействата, нужда от детски и спортни площадки, необходимост от компютри и интернет за младите, лоша инфраструктура в по-голямата част от квартала. За разлика от други места, обаче, тук ромите работеха и безработицата не беше водещ проблем. След тази първа среща, главата ми се наду като топка от оплакванията им”, споделя Лилия. "Господи, Лили, как издържаш на това! Те въобще не искат да те чуват. Само се оплакват и жалват. Не искат и да мислят, че също имат отговорност в решаването на проблемите си!", се е обърнала Милена към Лилия. Това беше първата им среща с ромската общност от Банско.
Липса на взаимоотношения с общината
След 3-часовото им жалване, Лилия ги попитала: "Добре, разбирам, че имате много проблеми, но вие какво сте направили досега, за да бъдат решени те? Някога ходили ли сте при кмета, за да  поставите вашите проблеми и да настоявате те да бъдат решени?".  Според Лили винаги на тези първи срещи хората се оплакват и обвиняват другите за проблемите си. А когато им зададеш този въпрос, те се стъписват и обикновено отговарят: "Че кои сме ние, кой ще ни обърне внимание?! Колко пъти сме разговаряли с кмета, обаче той не ни обръща внимание!". Лилия и Милена ги попитали, как точно са поставяли проблемите си пред общината, но те не са успели да отговорят. Някой бил казал някога нещо на кмета, но какво точно и кога, не става ясно. Разбрало се, че те всъщност никога не са отивали като организирана група, за да изложат проблемите си пред общината. Обикновено, преди избори, когато кметът е идвал при тях, те са заявявали своите проблеми, но по-скоро това е ставало хаотично, с викове и крясъци, а след като кметът си отивал, просто проблемите продължавали да съществуват.
На въпроса „Защо не сте отишли при кмета като група?”, отговорите на ромите са били, че не могат да се обединят помежду си. Нямало да бъдат приети добре от общинските служителите. „Дори да успеем да се организираме и да си уредим среща с кмета, обикновено на срещата не успяваме да кажем, това което искаме”, са казали присъстващите на срещата. Става ясно, че ромите не умеят да виждат общите си интереси, за да се обединят около тях. Също така не знаели как да формулират въпросите, които ги интересуват, как да ги подредят и изкажат. „Дори не знаеха как да си уредят официална среща. Хората нямаха нито умения, нито познания, нито самочувствие на граждани, за да отидат при кмета”, казва Лили Макавеева.
Специална програма за Банско
След дълъг анализ и оценка на срещата и общността, Асоциация „Интегро” включи ромската общност от Банско в програмата си „Засилване гласа на ромите”. Поема ги координаторът на програмата за Южна България - Шекер Тюмбелекчи, който е добре образован и с подходящ опит ром. Той  провежда втора визита при тях, като се среща само с ромите, които показват интерес и готовност да си сътрудничат в група и да се учат заедно. От 40-те души от първата среща такъв интерес проявяват само 10-на млади мъже, но реално активно да работят остават Сашо Манов , Славчо Костадинов, Атанас Митрев и Цветомир Михайлов.  С тях координаторът Шекер изгражда близки отношения, печели доверието им и им вдъхва увереност. Екипът на Интегро разработва специална програма за повишаване на капацитета на местните активисти, като взема под внимание техните индивидуални  специфики и потребности. Тази програма далеч не включва само традиционни няколкодневни обучения. Опитът на Интегро показва, че колкото и да са добри такъв тип обучения, те не са достатъчни, за да се постигне промяна в уменията на хората и в тяхното разбиране за собствената им роля на граждани.
Обученията не са достатъчни
„Нужно е много повече от тридневни обучения, било то и интерактивни. Всъщност, истината е, че е много трудно да накараш някой да дойде на обучение за три дни, след като всеки ден отсъствие от работа е пагубен за семейния бюджет. А при ромите, които нямат постоянна и сигурна работа, един ден на обучение означава един ден без изкарано препитание за семейството. Благодарение на предварителната мотивационна работа, която беше извършил координаторът, обаче, активистите от Банско бяха включени в поредица от такива обучения.    Обученията, които организирахме бяха свързани с това да разберат какво е общност и колко вида общности има. А след това да се самоопределят каква общност са те – пасивна или активна”, споделя Кадрин Хасанов, координатор  на „Интегро”. Според него в никакъв случай координаторите не трябва да решават сами кои са проблемите на една общност и да дават готови рецепти за решенията им. Нужно е търпение и умение да въвличаш хората в един процес, при който самите роми правят преценка на своята общност и начертават стъпки за търсене на решения.
Друга важна стъпка в развитието на активистите от Банско бе обучението, свързано с лидерството. „За нас беше важно те да разберат какво е това общностноотговорно лидерство. Ние не целяхме да създаваме грандиозни лидери, а по-скоро хора с умения и качества, които да прилагат екипните принципи във взаимоотношенията помежду си и да въвличат своите съграждани, когато адресират общите си проблеми и интереси”, казва Лилия. След тези обучения, следват още обучения по комуникация с местната власт, застъпничество, управление на НПО, планиране и управление на проекти и още, и още... А между тези обучения, координаторите на Интегро осигуряват постоянна подкрепа на групата от активисти от Банско, като им пращат подходяща информация, подпомагат писмената им комуникация, ходят заедно на първите срещи в общината, изработват заедно първия план, който да дадат на кмета.
Наред с това, „Интегро” наемат експерти, които отиват на място и в удобно за хората време им дават практични консултации как да преговарят с местната власт и да се застъпват за исканията си.  Ето, такава е била програмата за капацитиране на проявилите желание за работа млади роми от Банско. Никой не им е плащал те да взимат участие в тези обучения. Те са отделяли от свободното си време, за да повишат капацитета си. Според Кадрин това е правилният метод на работа, защото ти им даваш на хората самочувствието на граждани, които изискват правото си да имат асфалтирани улици, детски площадки, компютърни зали и др.
Сътрудничество с кмета
След обученията е дошло време наученото да се приложи и на практика.  Шекер Тюмбелекчи, Сашо Манов, Славчо Костадинов, Атанас Митрев и Цветомир Михайлов се организират и отиват при кмета на града. Градоначалникът на Банско бил приятно изненадан от конструктивните идеи на младите мъже и желанието им за работа. Хубавото в случая е, че Банско е богата курортна община и има възможност да отделя средства за подобряване на състоянието на ромите. Стъпка по стъпка са започнали конкретни изпълнения на идеите на ромите, като в реализацията им са участвали и те. Въпреки това „Интегро” не спря да осигурява експертна помощ младите мъже.
Днес, ромската махала в Банско има спортна и детска площадка, всички улици са асфалтирани, има компютърна зала, като компютрите са закупени от общината, а помещението е предоставено от Славчо Костадинов. Най-важното завоевание е, че на една от сесиите на общинския съвет, беше решено да се дадат регулирани парцели на ромите, където те да си построят жилища. В момента в Банско има изработена общинска програма за интеграция на ромското население, която най-вероятно ще да бъде утвърдена на сесия на общинския съвет в най-скоро време.
Не всички трудности на ромите в Банско са решени, но проблемите им са включени в плановете на общината в дългосрочен аспект, а самите роми ще са следят тя да бъде изпълнявана. Една стъпка бе направена, за да се почувстват ромите от Банско граждани на своята община и тази стъпка отне 3 години.  Но си заслужаваше.

Коментари

Популярни публикации