Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

(Не)Достъпното българско образование

  Какво означава достъп до образование? Колкото и философски да звучи този въпрос, неговият отговор има практически измерения, които често са различни в селата, малките градове, големите градове и столицата. Оттук идва неравният, но и несправедливият достъп до образование.   Практически осигурените възможности за навременно включване в образователната система , за придобиване на знания и умения в съответствие с националните образователни норми и възрастта на детето , за редовно посещаване на образователни институции и пълноценно участие в учебни занятия , за учене в сигурна и приветлива учебна среда, приемаща/утвърждаващата идентичностите на всяко дете и посрещаща нуждите му, за свободно ползване на образователни ресурси и възможности за учене и развитие, които са справедливо разпределени, и др. са една малка част от широкият смисъл на достъп до образование в XXI век. Значителна част от обуславящите достъпа до образование фактори са вплетени в теоретичната тъкан на българската обр

Най-новите публикации

Антициганизмът в българските избори – спасителен бряг за новите консервативни националсоциалисти

Гражданите изпреварват държавната политика и медийната реалност

Един „циганин“ по-малко

Как нацистите унищожиха ромската средна класа

Ромският ренесанс стопява веригите на културното потисничество