Пропускане към основното съдържание

Публикации

Представени

Антициганизмът в българските избори – спасителен бряг за новите консервативни националсоциалисти

Мемориалът на Холокоста в Берлин Форум в Киев (Украйна), свързан с правата начовека и по-конкретно с погромите, които се случваха периодично през миналатагодина в Украйна над роми, беше прекъснат от мъж, който нахлу въоръжен вконферентната зала с брадва и други оръжия.  В последствие се оказа, че същият е член на паравоенна организация, с чиито сим воли е била накичена военна му униформа. Никой не е пострадал, а мъжът бил обезвреден. Това е силен знак какво можем да очаквам в бъдеще да се случва на срещи, където се обсъждат демокрация, права на човека и др. теми, които са устоите на демокрацията. В този контекст, антициганизмът не е ново явление.  В Българските академични среди този термин не се среща, а в международните документи на български е преведен като антиромски настроения, което е съвсем малка част от истинското му значение. Това навежда и на мисълта, че българска академична общност трябва в спешен порядък да се заема с изследването на тази област, защото те

Най-новите публикации

Гражданите изпреварват държавната политика и медийната реалност

Един „циганин“ по-малко

Как нацистите унищожиха ромската средна класа

Ромският ренесанс стопява веригите на културното потисничество

Ще ни разединяват ли още повече "обединените" училища?

Антициганизмът – врагът пред портата