МВЕЦ "Моста" - истини в детайлни тълкувания

Издаването на разрешенията за изграждане на МВЕЦ на язовир „Тича” е започнало още през 2005 г. Първото разрешение е издадено през юни 2005 г. от МОСВ относно инвестиционното предложение на фирма "Касиопея - 7", което включва освен изграждането на основния обект - МВЕЦ 'Тича" и подобект - обслужващ тръбопровод. Не е ясно точно колко разрешения за изграждане на обекта фигурират от 2005 г. досега, но последното е издаденото през юли месец, 2008 г. от главния архитект на община Върбица инж. Върбанов, който уточни, че е издал разрешение за строеж на базата на разрешението на МОСВ и документацията, която включва експертни становища от РИОСВ, РИОКОЗ и Басейнова дирекция. Действително има множество неясноти относно това кой всъщност е издал подобно становище, тъй като от РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция отрекоха от тях на местно ниво да са правили подобни становища. "При нас фигурира единствено документът от МОСВ", обясни пред медиите инж. Каназров - представител на Басейнова дирекция за Шумен. Каквито и да са придружаващите документи "Касиопея -7" получава през месец юли т. г. разрешение за строеж на МВЕЦ на язовир 'Тича".

Още през 2005 година фирмата разработва проект за нея. Според този проект на фирмата са й необходими 2 583 200 лв., като за 1 500 000 лв. получава безлихвен кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, с решение на УС през 2005 година. 1 083 000 лв. собствени средства е имала намерение да вложи "Касиопея - 7" през 2005 година. През тази същата година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) издава разрешение за отпускане на безлихвения кредит от страна на ПУДООС. След обявяване на инвестиционното намерение в "Държавен вестник" само тогавашният кмет на Шумен Веселин Златев е имал забележки. Нямало е възражения от други общини и това дава ход на процедурата. Не става ясно, обаче, защо след като Златев е бил запознат с инвестиционното намерение, както и тогавашният кмет на Върбица, не се предприема нищо през следващите две години, а чак сега започнаха да се разгорещяват страстите. В предварителната информация, събрана от КЗК за фирма "Касиопея - 7" се оказва, че до момента, когато фирмата иска безлихвен кредит, тя не е извършвала търговска дейност, няма назначени служители, не разполага с дълготрайни материални активи и няма приходи от дейност. Дали тези данни за фирмата са същите и до днешна дата, не е ясно, но поставят още една въпросителна относно целия този проект: действаща ли е в момента тази фирма и при положение, че никога не се е занимавала с такава дейност, нямала е персонал и някакви действителни приходи, на базата на какво се издава разрешение за получаване на безлихвен кредит по такъв проект?

Безлихвеното подпомагане за “Касиопея – 7” ЕООД се предоставя от ПУДООС. Средствата се отпускат с решение на Управителни съвет на ПУДООС. В УС на Предприятието участват министърът на околната среда и водите – като председател, представител на МОСВ, представител на МФ, директорът на Изпълнителната агенция по околна среда. Сиреч кредитът е отпуснат от Долорес Арсенова (тогава МОСВ), Димитър Вергиев (директорът на Изпълнителната агенция по околна среда и кандидат-депутат през 2005 г. от 17 МИР – Пловдив окръг от листата на НДСВ), представител на министъра на финансите Милен Велчев (НДСВ) и представител на Долорес Арсенова. Излиза, че всички членове на УС на ПУДООС са тясно свързани с НДСВ, подобно на управителя на “Касиопея – 7” ЕООД Лидия Велчева, която беше седма в листата на Долорес Арсенова от НДСВ. По същото време, когато кмет на Върбица е Рефайтин Сефер, също от НДСВ, става узаконяване на строителството. Инвестиционното намерение на фирмата е публикувано през 2005 г. единствено в Държавен вестник.

Язовир “Тича” е основен водоизточник на 41 населени места и около 200 000 жители от общините Велики Преслав, Шумен, Търговище,Смядово. "Никой не поиска нашето мнение, дори не бяхме информирани за инвестиционното намерение”, казва кметът на Велики Преслав Димо Бодуров. В писмото си до министър Чакъров, до министър-председателя Сергей Станишев и до Желязко Христов от КНСБ той алармира, че не е правен воден баланс на язовира и преоценка на наличността на свободни водни маси. Сходно е становището и на кмета на Община Шумен Красимир Костов. “Г-н Чакъров, като представител и проводник на обществените интереси на гр. Шумен, съм длъжен да Ви алармирам за безпокойството на обществеността от заявеното инвестиционно намерение за изграждане на ВЕЦ „Моста”, се казва в сигнала на Костов. От ВиК-Шумен също изпратиха писмо на Чакъров, в което напомнят, че на Национален експертен съвет в Министерството на регионалното развитие е прието инвестиционно намерение за подсилване на водоснабдяването на населените места на воден режим с вода от “Тича”. Затова управителят на дружеството инж. Светлозар Дамянов настоява да се преразгледа водния баланс на язовира и да се прецени може ли да поеме още един консуматор. Язовир "Тича" се стопанисва от "Напоителни системи"– Шумен. Директорът на фирмата Музафер Ехлиманов заяви, че въпросът е от компетентност на борда на директорите на „Напоителни системи“ в София.

Не се стигна до единно становище за строежа на водноелектрическа централа на язовир “Тича” при дебата, който бе иницииран от вестник “Стандарт” на 28.10.2008 г. На него присъстваха зам.-министърът на околната среда и водите Любка Качакова, народният представител от “Атака” Илиян Илиев, областният управител Тодор Тодоров, кметовете на Шумен и Велики Преслав Красимир Костов и Димо Бодуров, директорите на ВиК-Шумен и местния клон на Напоителни системи, инвеститорите на бъдещата централа от “Касиопея-7” ЕООД, както и десетки граждани. “Осигуряването на питейна вода е приоритет номер 1. Компромис не е правен и няма да бъде направен”, заяви на срещата зам.-министър Качакова. Тя се опита да успокои присъстващите, че министерството ще контролира стриктно кога и колко вода да се подава към централата, така че да не се наруши водния баланс на язовира. В България има 89 ВЕЦ-а и всички работят на подчинен режим. Има такива, които с години не са работили, заради недостиг на вода”, каза Качакова. Това потвърди и Асен Личев, който е началник отдел "Ползване на водите" в нейното министерство: “Рискът тук е изцяло за фирмата инвеститор. Личев обясни още, че скоро ще се направи нова система за следене на нивото на язовирите чрез сателитна система и няма абсолютно никакъв начин да се допусне да изчезнат води както преди време от язовир “Искър”. Проектантът на ВЕЦ “Моста” инж. Георги Евстатиев обясни на дебата, че според анализ на водните маси около 140 – 160 млн. куб.м. или 50% от водите на “Тича” в момента се изпускат и са ненужни. “При норма от 250 литра на ден на човек, язовирът може да водоснабди още около 950 хил. жители”, каза Евстатиев. В дебата се включиха и група от около 20 роми, които се изказаха “За” централата, която щяла да доведе до разкриване на нови работни места и премахване на монопола на Националната електрическа компания. През различните етапи от реализацията на проект “Изграждане на МВЕЦ “Тича” се предвижда да бъде осигурена временна заетост на около 30 човека, което от своя страна ще позволи да бъде намалена безработицата в района. След реализацията на проекта ще бъде дадена възможност на около 10 човека да работят на постоянен трудов договор по поддръжка и експлоатация на съоръженията. Разговарях един от присъствалите роми на дебата. Оказа се, че някой го е поканил. Той самият не знаел с каква цел е обсъждането. Някой от махалата е казал, че има събрание в Общината, на което са поканени. Малко по-късно обаче ромите се усетили и запознали да напускат залата. Явно са били „поканени” от лобист на инвеститора.

На противно мнение от ромите бяха областният управител, кметът и омбудсманът на Шумен, директорът на ВиК и шефът на Напоителни системи. Тодор Тодоров настоя да се направи ново преизчисление на баланса на язовир “Тича” и независима експертна комисия да се произнесе дали има достатъчно вода. В крайна сметка до такова решение не се стигна, а Качакова твърдо заяви, че проектът ще продължи да се изпълнява. В залата се изказаха мнения, че ”Касиопея-7” е свързана с бившия министъра Долорес Арсенова от НДСВ, която преди години е дала разрешително за водоползване и неслучайно сега проектът се защитава от Любка Качакова, която е от същата партия. Според запознати проектът за ВЕЦ “Моста” е мерене на мускули в тройната коалиция между партньорите от БСП и НДСВ. Обществената дискусия организирана от вестник “Стандарт” на 28 октомври се превърна в истинска арена между проектантите на фирмата, инженери и експерти. Специалисти бяха категорични, че МВЕЦ “Моста” може да обрече региона на безводие. Според Чакъров, собствеността на МВЕЦ “Моста” имала морални измерения. Както се знае в търговския регистър фирма “Касиопея-7 е собственост на Лидия Велчева. Името на Лидия Велчева излиза и при справка в Централната Избирателна Комисия за 24 МИР-София. Собственичката на “Касиопея-7” ЕООД е девета в листата на НДСВ, водена от тогавашната екоминистърка Долорес Арсенова.

На 2.12.2008 г. Общинският съвет в Шумен единодушно приедекларация, в която се иска да бъде изготвен нов водостопански баланс на яз. „Тича”. Той трябва категорично да установи, че експлоатацията на МВЕЦ „Моста”, съобразено с функциониращата МВЕЦ „Миланово”, няма да постави пред опасност от воден режим населението на региона и ще гарантира качеството на питейната вода. В приетата декларация се настоява още да бъде гарантиран ефективен контрол и подчинен режим на водоползване за енергодобив от яз. „Тича”, както и до изпълнението на тези две искания да се спре строителството и пускането в експлоатация на МВЕЦ „Моста". Копие от тази декларация бе изпратено до президента Георги Първанов, до министър – председателя Сергей Станишев и до председателя на Народното събрание. Съветниците решиха още кмета на община Шумен Красимир Костов да направи необходимите постъпки за промяна статута на яз. „Тича” с приоритет за питейни нужди.Промяната на статута обаче може да стане с решение на МС. На заседанието на местния парламент присъства и инж. Венцислав Николов, директор на „Басейнова дирекция” за Черноморския регион. Той даде гаранция, че след пускането в експлоатация на МВЕЦ „Моста” ще има вода за водоснабдяване и за напояване. „Едва тогава ще има вода за функционирането на централата”- каза инж. Николов. По думите му, едни и същи водни маси ще се използват за работа на ВЕЦ „Миланово” и на МВЕЦ „Моста”.

От изказването на управителя на В и К инж. Светлозар Дамянов в залата стана ясно, че в момента в яз. „Тича” има 195 млн. куб. м. вода. От тях 30 млн. куб. м. ще се използват за водоснабдяване , 40 млн. куб. м. за напояване, 10 млн. куб. м. за екологични нужди плюс количества водни маси загуби, което застрашава да се стигне до санитарния минимум. Той е между 88 и 110 млн. куб. м. вода,а това ще доведе до влошаване качеството на питейната вода . По думите на инж. Дамянов, в язовира трябва да има 250 куб. м. вода. Светлозар Дамянов попита инж. Николов дали смята да предложи на министъра да издаде заповед за спиране на напояването. Ясен отговор обаче не беше получен.

Представителят на фирмата инвеститор „Касиопея-7" адвокат Даниела Димитрова заяви пред общинските съветници, че „Касиопея-7" няма да е виновна за липса на вода в Шумен. „Ние изпълняваме актове,
издадени от министерството на околната среда и водите”- каза Димитрова. По думите й , в България има 51 язовира, на които са построени 89 ВЕЦ - а. „Никъде до този момент населението на тези общини не е останало без вода и без напояване” - допълни Димитрова.

Погасителният процес на заемите на „Касиопея -7” също не е розов. Фирмата погасява безлихвен държавен кредит и банков кредит предоставен от Първа инвестиционна банка в размер на 1 083 200 лв. (един милион осемдесет и три хиляди и двеста) лв. във връзка с реализацията на проекта. Видно от приложените към уведомлението от ПУДООС условия, безлихвеният заем в размер на 1 500 000 лв., бе отпуснат на два транша, при следните условия: 5 годишен срок за възстановяване, включително 2 години гратисен период. В погасителният план на дружеството изплащането на кредита започна от август 2007 г. Предвижда се до юли 2010 г. безлихвеният кредит да бъде погасен, което изглежда нереалистично, защото не постъпват приходи в дружеството, както се предвижда в плана на МВЕЦ „Моста”.Дата на погасяване

Размер на погасителната вноска /в лв./

08.2007 г.
75 000,00
12.2007 г.
75 000,00
05.2008 г.
75 000,00
07.2008 г.
75 000,00
10.2008 г.
70 000,00
12.2008 г.
70 000,00
02.2009 г.
75 000,00
04.2009 г.
75 000,00
06.2009 г.
75 000,00
08.2009 г.
75 000,00
11.2009 г.
70 000,00
12.2009 г.
70 000,00
01.2010 г.
70 000,00
02.2010 г.
70 000,00
03.2010 г.
80 000,00
04.2010 г.
80 000,00
05.2010 г.
80 000,00
06.2010 г.
80 000,00
07.2010 г.
85 000,00
ОБЩО:
1 500 000,00

Коментари

Популярни публикации